Sverige genom en lins

Projektet drivs av: Demokratipiloterna

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

Målet är att sammanföra en liten grupp nyanlända med svenskfödda/etablerade unga med gemensamma intressen. Metoden för projektet är filmskapande aktiviteter med redigering, ljud och ljus, klipp samt manus och pedagogik. Ungdomarna ska göra små filmsekvenser på egenvalda teman samt informationsfilmer till föreningar. Därigenom kan ungdomarna lära sig tekniker och marknadsföring samtidigt som de tränar språket, får kontakt med föreningsliven och lär känna Sverige genom en lins. Ett antal föreningar ingår som samarbetspartners i projektet. Under projekttiden startar deltagarna en filmförening med verksamhetsplats i Demokratipiloternas lokaler. Filmföreningen driver verksamheten vidare efter projekttiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm