Sverok TV

Projektet drivs av: Sverok

Beskrivning av projektet

Projektet Sverok TV jobbar för att långsiktigt skapa en mer välkomnande attityd och kultur online, samt förbättra samhällsbilden av spel och spelkultur.

Detta görs genom att på Sveroks Twitch och Youtube visa upp vad som är aktuellt inom spelvärlden samt vad föreningar och medlemmar inom Sverok gör. Inom gamingkulturen är streaming och onlinevideo viktiga forum för marknadsföring och informationsspridning av aktuella händelser och spel. De flesta kanaler som erbjuder uppladdning av material har få eller mycket begränsade regler kring uppförandekoder och innehåll. Ibland innebär det att språkbruket är sexistiskt, homofobiskt och rasistiskt vilket får till följd att många personer avstår från att ta del av innehållet. Sverok, som organiserar stora delar av spelkulturen i Sverige, vill med följande projekt starta en Twitchkanal samt utveckla sin Youtubekanal och driva dem utifrån Sveroks värdegrund där enskilda spelare och föreningar kan streama och ladda upp material för att visa upp sin verksamhet. Målgruppen är barn och ungdomar samt e-sportsföreningar i Sverige. Med projektet vill Sverok långsiktigt skapa en mer välkomnande attityd och kultur online, samt förbättra samhällsbilden av spel och spelkultur. Detta genom att vara en aktiv part på dessa platser och jobba med hur vi bemöter och integrerar med varandra. När projektet avslutas ska Sveroks medlemmar och föreningar med stöd av förbundet driva kanalen vidare. Målet är att Sverok TV ska vara sponsor- och intäktsfinansierat år fyra och bidra till en bättre och mer inkluderande spel- och ungdomskultur. Vill du veta mer om projektet eller har du frågor? Kolla in vår hemsida eller kontakta oss via mejl! https://sverok.se/sveroktv/ tv@sverok.se  

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i februari 2018 och avslutas i februari 2021.

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i februari 2018 och avslutas i februari 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm