Talanger på den virtuella scenen

Projektet drivs av: Föreningen Mediahusets Vänner

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ge målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer inom autismspektrumet möjlighet till en professionell plattform där deras musikaliska talanger får spridningseffekt genom en musiktävling.

Syftet med projektet är att ge målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer inom autismspektrumet en möjlighet till en professionell plattform där deras musikaliska talanger även får en stor spridningseffekt genom en musiktävling. Målet är att kunna ge totalt 120 personer/grupper möjlighet att spela in sin musikvideo och delta i processen mot en slutfinal i samband med festivalerna i Sävsjö. Man vill verka för att i möjligaste mån ha en jämn könsfördelning i projektet. Man når målgruppen främst via ideella samarbetsorganisationer. Personer/grupper skickar in sitt bidrag till en jury. Det är det artistiska uttryckssättet och framförandet som ska bedömas och slutligen kora en vinnare, alla andra kommer på andra plats. Juryn består dels av välkända, professionella musik- och mediapersonligheter, och dels av personer som bidrar med särskild kompetens för att bedöma olika artisters bidrag utifrån deltagarens förutsättningar. Efter projektets avslut räknar med att projektet finansieras genom sponsring, annonsering och ev. röstningsdebitering och att tävlingen drivs vidare genom Mediahusets Vänner och samarbetspartners.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Stockaryd