TB-Action

Projektet drivs av: Föreningen Tegelbruket

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med samarbetspartner och befintliga och nya ungdomscoacher skapa en trygg och långsiktigt stabil miljö för ungdomar med funktionsnedsättning mellan 12 – 25 år boende i Örebro och närliggande kommuner.

Tegelbruket ska tillsammans med projektets samarbetspartner och befintliga och nya ungdomscoacher skapa en trygg och långsiktigt stabil miljö för ungdomar med funktionsnedsättning mellan 12 – 25 år boende i Örebro och närliggande kommuner. Inom ramen för projektet kommer kulturverksamhet, organiserad föreningsidrott och öppen ungdomsverksamhet att utvecklas i tillgängliga lokaler under ett och samma tak. Som en del av metoden ingår utbildning av ungdomscoacher som kommer att fungera som stöd till både besökande ungdomar och aktivitetsledare. Målgruppens intressen och val av idrotts- och kulturaktiviteter på Tegelbruket ska genomsyra projektet och utgöra grunden i verksamheten.

Projektets tidstatus

51%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Projektets tidstatus

51%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Kontakt