Teckenspråk för döva 1-2

Projektet drivs av: Teckenpedagogerna

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ta fram ett läromedel för målgruppen döva elever, både för studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar på gymnasienivå.

I båda dessa kurser finns sedan 2011, läroplan för gymnasieskolan, inget befintligt framtaget läromedel. Målet är att få fram ett läromedel som idag inte finns och som täcker innehållet i kursplanen Svenskt teckenspråk för döva 1-2.

Materialet ska vara webbaserat och kommer att fungera även på mobil och surfplatta som eleverna lätt kan använda utan tillgång till en dator. Föreningen Teckenpedagogerna har tidigare gjort liknande material och byggt upp både teknisk kompetens och utrustning.

Man kommer upprätta en grupp av undervisande lärare på Riksgymnasiet i Örebro som under viss del av arbetstiden ska få möjlighet att arbeta med planering av detta material. Målgruppen blir delaktig i styrgrupp och testgrupper genom hela projekttiden. Teckenpedagogerna tar ansvar för att uppdatera den digitala delen av materialet efter projektet.

Beviljat belopp

6 481 910 kronor

Projektets tidstatus

10%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Beviljat belopp

6 481 910 kronor

Projektets tidstatus

10%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Kontakt

Ort
Örebro