Tillgänglighetsanpassning av lokal för cirkus i Norrköpings kommun

Projektet drivs av: Norrköpings ungdomscirkus

Beskrivning av projektet

Projektet innebär en handikappanpassning av våra cirkuslokaler vilket bland annat omfattar anpassad entré, ny handikappanpassad toalett och dusch.

Föreningen vill med detta projekt göra cirkuslokalerna bättre anpassade för verksamhet med ungdomar med funktionshinder.

Norrköpings Ungdomscirkus har under en tid sammarbetat med en rehab-grupp för handikappade ungdomar. Målet med detta projekt är att lokalerna på ett bättre sätt blir anpassade för denna verksamhet och framöver kunna nyttjas bättre.

Projektet genomförs i samarbete Östergötlands Idrottsförbund.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2015.

Kontakt

Ort
Norrköping