Tillgänglighetsanpassning av lokaler och golfbana på Oxie i Malmö kommun

Projektet drivs av: Oxie Golfklubb

Beskrivning av projektet

Anpassning av anläggningen för att undanröja fysiska hinder så att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar ska kunna delta fullt ut i golfsporten.

Anpassa anläggningen för att personer med funktionsnedsättning, i alla åldrar, ska kunna delta fullt ut i golfsporten.

Starta en grön kurs-utbildning för personer med funktionsnedsättning, vilket blir den första i Sverige. Arrangera olika handigolftemadagar med inriktning på olika funktionsnedsättningar, hjälpmedel och golfspel samt anordna handigolftävlingar och handigolfläger för olika åldrar och funktionsnedsättningar.

Verksamheten utvecklas och drivs i nära samarbete med FIFH i Malmö.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2012.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2012.

Kontakt

Ort
Malmö