Tillgänglighetsanpassning av tennishall

Projektet drivs av: Göteborgs Lawn-Tennisklubb (GLTK)

Beskrivning av projektet

Göteborgs Lawn-Tennisklubb ska tillgänglighetsanpassa sin tennishall och tillhörande omklädningsrum för att kunna starta verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med att tillgänglighetsanpassa tennishall och tillhörande omklädningsrum är för att kunna starta verksamhet för personer med funktionsnedsättning, bland annat rullstolstennis. Verksamheten kommer att bestå av prova-på-dagar och organiserad träning två gånger i veckan för olika åldrar. I projektet ingår att installera en hiss, bygga ramper och anpassa två omklädningsrum.

Samarbete sker med Göteborgs stad, lokala föreningar och funktionshinderorgansiationer samt förbund på distrikts- och nationell nivå inom tennis, idrott och parasport.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2017.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2017.

Kontakt

Ort
Göteborg