Tillsammans mot självmord - utvecklat stöd till personer som inte längre vill leva

Projektet drivs av: Föreningen Mind

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla Självmordslinjen genom att öka kvaliteten i samtalen och på så sätt kunna ta emot fler samtal samt bredda verksamheten för att inkludera andra suicidpreventiva insatser.

Syftet med detta projekt är att utveckla Självmordslinjen genom att öka kvaliteten i samtalen och på så sätt kunna ta emot fler samtal samt bredda verksamheten för att inkludera andra suicidpreventiva insatser, framför allt mot ungdomar, för att minska antalet självmord i Sverige. I projektet ska det tas fram en uppdaterad metod för samtalen med tillhörande metodmanual och teorihandbok. Det ska även tas fram en ny modell för ett hållbart volontäruppdrag där volontärerna får mer stöd och handledning samt utbildning och fortbildning via en digital plattform vilket innebär att verksamheten lättare når ut över hela landet.

Efter projektets slut kommer utvecklingsdelarna att implementeras i den reguljära verksamheten.

Projektets tidstatus

9%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Projektets tidstatus

9%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm