Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor

Projektet drivs av: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv.

Syftet med projektet Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor är att öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv. Genom att skapa en gemensam kulturscen för och med tjejer, en kulturell fusion inom mode, dans och musik vill projektet minska socialt utanförskap, öka inkludering och visa på likheter mellan olika kulturer samtidigt som Tjejdriven utmanar fördomar och skapar debatt.

Projektets mål

  • att ge unga kvinnor möjlighet att mötas över kulturella gränser för att tillsammans skapa en mångkulturell gemenskap.
Tillsammans planerar och genomför tjejerna kulturfusioner inom mode, dans och musik på sina egna villkor.
Projektet ska arbeta aktivt för att bryta de osynliga strukturer som håller de unga tjejerna tillbaka från att förverkliga sig själva. Projektets primära målgrupp
  • unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund som är mellan 12-25 år.
Projektet strävar efter att nå ut till de mest segregerade och låginkomsttäta områdena i Malmö.

Med finansiering och stöd från folkbildningen så kan erfarenheterna från Tjejdriven leva vidare som studiecirklar.

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö