Träffpunkten flyttar ut

Projektet drivs av: Upplandsstiftelsen, Friluftsliv & Folkhälsa

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka välbefinnandet och hälsan hos äldre med funktionsnedsättning. Målet är att etablera enkla och anpassade uteaktiviteter för målgruppen på träffpunkter och trygghetsboenden i Uppsala län.

Tillsammans med målgruppen och personal ska man ta fram, testa och etablera uteaktiviteter. Dessa samlas i en aktivitetsbank på webben med tillhörande instruktionsfilmer och handbok, som inspiration till alla som vill anordna uteaktiviteter för målgruppen.

Ett nätverk för naturfaddrar, de som leder aktiviteterna, skapas. De får löpande handledning och utbildning av Upplandsstiftelsen. Vidare så ska en utlåningsbank för utlåning av material till aktiviteterna byggas upp. Efter projektet ska uteaktiviteter ingå i den ordinarie verksamheten på träffpunkter och trygghetsboenden.

Nätverket med naturfaddrar, utlåningsbanken och aktivitetsbanken blir en del av Upplandsstiftelsens ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

2 348 784 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

2 348 784 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt