Tredje kraften

Projektet drivs av: Verdandi Riksförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell för brukarinflytande för unga, 16-26 år, som lider av samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk/beroende, så att de får en bra, jämlik och samordnad vård.

Syfte med projektet är att utveckla en modell för brukarinflytande för unga, 16-26 år, som lider av samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk/beroende, så att de får en bra, jämlik och samordnad vård. Att lyssna på och stärka unga brukare är en framgångsfaktor och leder till ökad träffsäkerhet och bättre resultat.

Målet med projektet är att tillsammans med målgruppen ta fram en helhetsmodell med konkreta verktyg för brukarinflytandet för unga med missbruk och samtidig psykisk ohälsa.

Modellen kommer efter projektets slut att förvaltas av Brukarkraft, ett kvalificerat resurscentrum för brukarinflytande i hela landet.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst och institutioner.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i juli 2018 och avslutas i juli 2021.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i juli 2018 och avslutas i juli 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm