Trygga föräldrar - trygga barn. Bryt Våldsarvet!

Projektet drivs av: Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge möjlighet och verktyg för att bearbeta trauman från uppväxten.

Projektet syftar till att ge möjlighet och verktyg för att bearbeta trauman under uppväxten. Tillsammans med metodframtagningen kommer det att tas fram ett pedagogiskt material som dels ska implementeras hos Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, dels lanseras och spridas över landet. Målgruppen i detta familjestärkande projekt är föräldrar med upplevelser av våld i sin uppväxtfamilj. 

Målet är att deltagarna utifrån detta långsiktigt ska kunna hantera sin aggressionsproblematik och skapa hållbara, trygga goda relationer till barn och partner. Tanken är att föräldrar som själva upplevt traumatiskt våld i barndomen, efter genomgången grundbehandling vid Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala MVU, vid behov ska kunna erbjudas fortsatt behandling i form av traumabearbetning i grupp. Efter genomgången behandling i projektet, erbjuds kontakt i en samtalsgrupp, för kunskap, kamratskap och vardagstips som bedrivs av organisationen MÄN i Uppsala. Metoden som tas fram är inspirerad av EMDR - (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) gruppbehandling.

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i november 2019 och avslutas i november 2022.

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i november 2019 och avslutas i november 2022.

Kontakt

Ort
Uppsala