Trygga och säkra kläder för allergiker

Projektet drivs av: Föreningens namn

Beskrivning av projektet

Trygga och säkra kläder för allergiker. Förstudiens syfte är att ta reda på om konsumenter efterfrågar kläder märkta utifrån hälsokrav för allergiker.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2012 och avslutades i augusti 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2012 och avslutades i augusti 2015.