Tryggare uppväxt i Sverige

Projektet drivs av: ABF Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka somaliska föräldrar och deras föräldraroll för att de ska kunna ge sina barn bättre uppväxtvillkor och en trygg tillvaro.

Syftet med projektet är att stärka somaliska föräldrar och deras föräldraroll för att de ska kunna ge sina barn bättre uppväxtvillkor och en trygg tillvaro. Detta ska uppnås genom en föräldrautbildning som ska främja ett stärkt föräldraskap och leda till ökad självständighet samtidigt som utanförskap förebyggs. Ett utbildningspaket utvecklas i nära samarbete mellan föreningar och samhällsaktörer, såsom somaliska föreningar och idrottsföreningar, kommun, Arbetsförmedling, polis, socialtjänst, skola. Projektet innehåller även riktad samhällsinformation och sociala relationer i form av nätverksfamiljer som fungerar som stöd i integrationen. Föräldrastödsprogrammet ska sedan utvecklas till att inkludera fler nationaliteter. Genom projektet kommer nyanlända barnfamiljer i Jönköpings län få nya verktyg i sitt föräldraskap.

Efter projekttiden kommer den somaliska föreningen Ladan att ansvara för föräldrautbildningen bland annat i form av studiecirklar.

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Kontakt

Ort
Jönköping