TUSS (Trygghet, Uppmuntran, Självförtroende och Självtillit)

Projektet drivs av: Sunnanå Sportklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka flickor i åldern 9-25 år och utveckla en metod för ökad inkludering i föreningslivet, anpassad efter Skellefteås lokala förutsättningar.

Projektet syftar till att stärka flickor i åldern 9–25 år samt utveckla en metod för ökad inkludering i föreningslivet, anpassad efter Skellefteås lokala förutsättningar. Målet är att starta upp ny verksamhet i nya områden, samt skapa förutsättningar för att målgruppen kan inkluderas i befintliga lag och föreningar. Målgruppen är flickor med utländsk bakgrund i åldern 9–25 år, nyanlända samt mer etablerade ungdomar i resurssvaga bostadsområden, som idag inte är aktiva inom föreningslivet. Utöver fotboll ska deltagarna ta del av sociala aktiviteter, föreläsningar, och ledarutbildningar som skapar trygghet, uppmuntran, självförtroende och självtillit (TUSS). Detta ska ge målgruppen verktyg och möjlighet att utveckla en metod och verksamhet med syfte att nå flera i målgruppen och deras föräldrar. Projektet ska arbeta uppsökande i skolor i Skellefteå, samt genom samarbete med Röda Korset nå målgruppens föräldrar. Efter projektet ska metoden dels leva vidare inom föreningens ordinarie verksamhet, samt genom nya verksamheter som kan spridas till flera områden i Skellefteå. Nya ledare ska ha verktyg att leda nya grupper med unga flickor. Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ytterligare ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektets verksamhet stärkas och utvecklas ytterligare samt spridas till andra orter.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt

Ort
Skellefteå