Tyck till - för ökad kompetenshöjning inom digital synpunktshantering och e-förvaltning för personer med funktionsnedsättning

Projektet drivs av: Funktionsrätt Göteborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska undersöka och identifiera orsaker till att personer med funktionsnedsättning sällan använder de digitala synpunktsfunktioner som nu byggs upp av det offentliga runt om i Sverige.

Utifrån det som framkommer i undersökningen ska sedan metoder utvecklas som främjar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att till kommuner med flera framföra sina klagomål, synpunkter och förslag. Projektets mål är stärka målgruppens rättigheter och möjligheter till inflytande genom att den skickar in synpunkter till offentliga instanser. De metoder och resultat som tas fram paketeras och sprids i form av ett pedagogiskt webbverktyg som i första hand vänder sig till individer. För funktionshindersorganisationer produceras en manual för användning av synpunkter som intressepolitiskt verktyg. Webbverktyget förvaltas och sprids efter projektets avslut av Funktionsrätt Göteborg. Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ytterligare ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att vidareutveckla det webbverktyg som redan tagits fram i en enkel version. Vidare kommer projektet att arbeta för att främja användning och sprida kännedom om verktyget, även utanför funktionshindersrörelsen. Projektet kommer även att verka för att åstadkomma en förbättrad synpunktshantering inom Göteborgs Stad.

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i september 2017 och avslutas i februari 2021.

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i september 2017 och avslutas i februari 2021.

Kontakt

Ort
Göteborg