Ung dialog - placerade barn och unga

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med målgruppen barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar placerade utanför hemmet utveckla metoder som ökar deras delaktigheten och stärker deras livskvaliteten.

Riksförbundet Attention ska, tillsammans med målgruppen barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utveckla metoder som ökar delaktigheten och stärker livskvaliteten för barn och unga som är placerade utanför hemmet. Genom att involvera professionella aktörer ska projektet leda till att målgruppens inflytande får bäring i förändringsprocesser på offentlig nivå. Så väl under som efter projektet ska Riksförbundet Attention sprida kunskaper och metoder till lokalföreningar inom Attention, medverkande samarbetsparter och berörda boenden.

Målgruppens medverkan är central i projektet. Det är deras erfarenheter som ska utveckla boendemiljön och vårdinsatserna på till exempel familjehem eller Hem för Vård eller Boende, HVB.

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Kontakt

Ort
Johanneshov