Ung Scen Norr/Resurscentrum

Projektet drivs av: Stiftelsen Norrbottensteatern

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka ungas inflytande och delaktighet i den professionella scenkonsten.

Ung Scen Norr är ett treårigt projekt i Norrbotten som syftar till att öka ungas inflytande och delaktighet i den professionella scenkonsten. Projektet har genomfört inflytandeworkshops i sex kommuner där man tillsammans med ungdomarna och samarbetsparterna tagit fram en strategisk plan om hur man ska samverka och skapa möjligheter för en hållbar infrastruktur för teater för unga i respektive kommun.

Målen innehåller start av teatergrupper för unga, teaterledarutbildningar för unga, digital plattform, socialt forum, stöd till unga grupper och mångfaldsteatergrupp.

Efter projektets slut kommer Ung Scen Norr ligga under Norrbottenteatern, men med egen budget.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Luleå