Ungdomsresa - etableringen av unga i socialt utanförskap

Projektet drivs av: Umis förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa hopp och socialt engagemang hos unga i åldern 10-25 år som är boende i socialt utsatta områden i Borlänge, genom att utbilda och stärka engagerade ungdomar till ungdomsledare.

Projektets mål är att skapa hopp och socialt engagemang hos unga i åldern 10-25 år som är boende i socialt utsatta områden i Borlänge. Detta ska man göra genom att utbilda och stärka engagerade ungdomar till ungdomsledare. Metoderna bygger på peer to peer samt att stärka och lyfta fram positiva förebilder i närområdet. Projektet kommer utgå från sex delmoment som kommer bestå av: samhällsorientering för unga, empowerment av unga som rättsinnehavare, inspiration som leder till egen försörjning och självständighet, demokratiska värderingar, föreningslivet som demokratisk skola och slutligen en del som kommer att fokusera på föräldrarnas-och/eller vårdnadshavares engagemang. Projektet syftar även till att verka som en stärkande integrationsmetod i området och bygga broar mellan människor oavsett härkomst. Projektet kommer ta fram en strukturerad handbok tillsammans med målgruppen som man med projektets samarbetspartners kommer att sprida nationellt, dels genom interna nätverk, dels genom årliga konferenser som projektet kommer arrangera i Borlänge.

Projektet görs i samarbete med Unga Örnar Borlänge, Somaliska Riksförbundet och Borlänge kommun.

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt

E-post
Ort
Borlänge