Utbildning av museipersonal för bildande av nätverk kring funktionshindersperspektivet

Projektet drivs av: HandikappHistoriska Föreningen

Beskrivning av projektet

Ett samarbetesprojekt mellan Handikapphistoriska Föreningen och Upplandsmuseet. Funktionshinder och Kulturarv, utbildning och samverkan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Kontakt

Ort
Uppsala