Utbildningsplats skärgården

Projektet drivs av: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Beskrivning av projektet

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län driver arvsfondsprojektet som vänder sig till barn och ungdomar för att ge dem möjlighet att upptäcka skärgårdens natur, kultur och historia samt dess möjligheter till upplevelser och rekreation.

Projektets syfte är att ge barn och ungdomar i Stockholms län bättre förutsättningar att ta del av Stockholms skärgård, för både utbildning och rekreation. Målgruppen är barn och ungdomar i skolåldern. Skärgårdsstiftelsen vill, tillsammans med målgruppen, anpassa särskilda platser, ta fram läromedel för skolor samt inspirations- och informationsmaterial för föreningar. Särskilda insatser görs för att inkludera barn och unga med funktionsnedsättningar och barn och unga med annat modersmål än svenska. Efter projekttiden kommer de iordningsställda platser att skötas genom stiftelsens ordinarie förvaltning. Läromedel och informationsmaterial kommer att spridas genom föreningen och samarbetsorganisationerna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt