Välkommen Hemifrån

Projektet drivs av: Föreningen Hjärnkoll Västerbotten

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en gruppverksamhet, som vänder sig till personer som på grund av sin diagnos inom autismspektrum, har svårt att komma hemifrån.

Hjärnkoll ska tillsammans med ABF och kommunerna i Västerbottens inland utveckla en gruppverksamhet, som vänder sig till personer som på grund av sin diagnos inom autismspektrum, har svårt att komma hemifrån. Man ska utgå från en modell som vuxit fram inom ABF Umeåregionen och pröva hur den modellen kan anpassas till inlandskommunerna i Västerbottens län. Medlemmar i den befintliga gruppen i Umeå kommer att vara aktiva resurspersoner i projektet. Projektet ska erbjuda målgruppen regelbundna träffar som ska vara väl anpassade till och attraktiva för målgruppen. Syftet med projektet är att skapa en plats för målgruppen där man kan vara och utvecklas tillsammans med andra. På så sätt kommer ensamheten hos målgruppen att minska vilket är positivt för den psykiska hälsan.

Efter projektets slut ska verksamheten bli en del av den ordinarie verksamheten i någon av de samverkande aktörerna Hjärnkoll, ABF eller kommunerna.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt