Välkommen in och ta plats

Projektet drivs av: Forza of Sweden

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät och fler möjligheter till sysselsättning. Ansvarig förening Forza of Sweden i Helsingborg.

Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät och fler möjligheter till sysselsättning. Målet är att deltagarna ska få nya vägar in i samhället, ett socialt och professionellt sammanhang, bättre svenskakunskaper och värdefulla företagskontakter. Minst hälften ska ha kommit i sysselsättning efter deltagandet. Varje deltagare får en actionvägledare (som ska fungera som mentor, coach, dörröppnare) och deltar fyra månader. I programmet ingår olika aktiviteter; träffar med entreprenöriellt fokus, digitala nätverk, företagsbesök, sociala aktiviteter, språk- och workshopcaféer, entreprenörskapskurser. Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom föreningen som ett program för nyanlända. Kommunen kommer att stötta verksamheten vid positivt resultat genom upphandling/avtal med föreningen och den ska vara ett komplement till etableringsprocessen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Helsingborg