Vänd oss inte ryggen

Projektet drivs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med skolor i Värmdö kommun och Östra Göinge kommun utveckla en metod för hållbart främjande av demokrati, mänskliga rättigheter och självstärkande identitetsarbete.

Fryshuset vill tillsammans med skolor i Värmdö kommun och Östra Göinge kommun utveckla en metod för hållbart främjande av demokrati, mänskliga rättigheter och självstärkande identitetsarbete. Den primära målgruppen är barn och unga i skolans årskurs 6, 7 och 8. Sekundär målgrupp är föräldrar, lärare, övrig skolpersonal, fritidsledare, fältassistenter och strategisk personal på kommunen. Metoden består av estetiska processer (drama, radio och film) för eleverna som ska underlätta för skolan att uppnå sitt demokratiska uppdrag med ökad hållbarhet. Metoden ska enkelt kunna överföras och spridas genom tydliga metodhandböcker, filmer och annat material som kommer att erbjudas gratis till andra kommuner.

Målet är att implementera metoden i skolan i kombination med expertkunskap för vuxna, som finns runt barnen om bemötande, relationsbygge och våldsbejakande extremism.

Metoden ska enkelt kunna överföras och spridas genom tydliga metodhandböcker, filmer och annat material som kommer att erbjudas gratis till andra kommuner.

Projektets tidstatus

43%

Projektet startade i maj 2019 och avslutas i maj 2022.

Projektets tidstatus

43%

Projektet startade i maj 2019 och avslutas i maj 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Projektets hemsida