Varför så x-trem

Projektet drivs av: Föreningen Svea Sträng/ung utan pung

Beskrivning av projektet

Projektet ska med teater som verktyg öka kunskapen hos elever och andra runt dessa om hur extremistiska grupper attraherar och rekryterar, vare sig de är politiska, religiösa eller kriminella.

I projektet ska föreningen med teater som verktyg öka kunskapen hos elever och andra runt dessa om hur extremistiska grupper attraherar och rekryterar, vare sig de är politiska, religiösa eller kriminella.

Målet är att deltagarna ska få verktyg för ett kritiskt förhållningssätt till våldsamma rörelser och organisationer, attityder och handlingar. Utmaningen är att nå följarna/rekryterna till våldsbejakande grupperingar så att de kan identifiera och upptäcka maktspelen som vill locka in dem att medverka i olika sekteristiska discipliner och då ta avstånd från att bli delaktiga i dessa grupperingar. Projektet räknar med att göra nedslag på olika skolor i minst 70 kommuner under projektets tre år med föreställningar, workshops och extra föredragshållare anpassade efter orternas specifika behov. Med tilläggsbeslut ska projektet ta fram ett omfattande metodmaterial som kan användas av yrkesverksamma inom ungdoms- eller skolverksamhet för att främja demokratin och motverka våldsbejakande extremism, tillsammans med ungdomar i åldern 15-20 år. Utformningen av materialet ska vara anpassat för olika slags verksamheter, men i första hand vara lämpligt för lektionstid i högstadiets åk 9 eller gymnasiets åk 1-3. En särskild handledning för att arbeta med nyanlända ungdomar ska tas fram som komplement. Materialet ska utgöra underlag för minst motsvarande 10 tillfällen.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i maj 2017 och avslutas i oktober 2020.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i maj 2017 och avslutas i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Rågsved