Världens bästa smaker

Projektet drivs av: Hushållningssällskapet i Hallands län

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ge nyanlända barn och ungdomar samt barn i åldern 6-10 år inspiration och ökade kunskaper om mat och kultur. Huvudmålet för projektet är att underlätta för integration i samhället.

Syftet med projektet är att ge nyanlända barn och ungdomar samt barn i åldern 6-10 år inspiration och ökade kunskaper om mat och kultur, så att nyfikenheten och förståelsen för olika länders matkulturer och mathögtider ökar. Huvudmålet för projektet är att underlätta för integration i samhället. Materialet ska vara ett stöd i att lära sig det svenska språket, att lära sig mer om den svenska kulturen och andra kulturer i världen. Materialet ska tas fram på barnens villkor och förutom ett tryckt matkulturmaterial kommer ett brädspel tas fram. En lärarhandledning med enkla instruktioner för de som arbetar med nyanlända barn och ungdomar samt barn på fritids ska tas fram. Lärarhandledningen ska kunna ge inspiration, motivation och kunskap till personalen på mottagningsskolor, asylboenden och på fritids runt om i Sverige.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt