Världens läger!

Projektet drivs av: Breviksstiftelsen

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att låta nyanlända barn och ungdomar uppleva lägerverksamhet utifrån sina behov och förutsättningar och hjälpa dem förstå en del av svenska kulturen.

Genom deltagandet ska målgruppen nyanlända barn och unga hitta en väg in i föreningslivet och tack vara det kunna navigera sig vidare i andra demokratiska organisationer och sammanhang. Breviksstiftelsen är ansluten till KFUM Sverige och har stor erfarenhet av lägerverksamhet, dock är målgruppen och arbetet med integration genom läger nytt. Ett pilotprojekt har genomförts under sommaren 2016 med gott resultat, deltagarnas reflektioner på det kommer att användas in i projektet Världens Läger. Efter projekttiden ska aktiviteterna och lägren fortsätta genom kommunal och egen finansiering. Dokumenteringen av projektet ska spridas till involverade boenden och kommuner som inspiration, projektet ska också spridas inom KFUM Sverige.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Norrköping

Projektets hemsida