Vi är med! Utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet

Projektet drivs av: Riksförbundet för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning

Beskrivning av projektet

Projektet ska pröva och vidareutveckla befintliga metoder som kan öka delaktigheten för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning.

Projektet syftar till att pröva och vidareutveckla befintliga metoder som kan öka delaktigheten för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning. De tillvägagångssätt och metoder som under projektet visar sig fungera för att stärka målgruppens kommunikationsmöjligheter och samspel med sin omgivning ska ställas samman till ett metodmaterial. Materialet vänder sig i första hand till vuxna inom målgruppen samt till berörda personalgrupper som till exempel arbetar inom daglig verksamhet så att de får tillgång till nya strategier och metoder som kan underlätta kommunikationen med målgruppen.

Resultatet av projektet kommer att spridas via samarbetsorganisationernas befintliga nätverk, på konferenser och via sociala medier.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan fyra organisationer; Riksförbundet för Barn, Unga och Vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Sveriges Arbetsterapeuter och DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Projektets tidstatus

73%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Projektets tidstatus

73%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Solna

Projektets hemsida

Facebook