Vi är värda allt

Projektet drivs av: Tage Granit

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka ungas chans för återetablering i samhället efter vistelse på Statens Institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem.

Tillsammans med unga på sex olika ungdomshem ska det utvecklas en metod som ökar målgruppens tillgång till lek, kreativitet och lust genom teater, för att stärka deras självförtroende och stärka den egna identiteten. Efter projektets slut ska metod och kunskap som tagits fram, bland annat metodmaterial dels användas inom SiS, dels kunna användas i möten med andra unga i samhällets vård samt unga i riskzon. Det kommer även att produceras en föreställning baserad på projektets erfarenheter som ska spelas nationellt.  

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm