Vi handlar, vem betalar

Projektet drivs av: Fair Action

Beskrivning av projektet

I projektet ska gymnasieelever själva utveckla metoder och verktyg för att påverka företag att agera mer hållbart.

I projektet ska gymnasieelever själva utveckla metoder och verktyg för att påverka företag att agera mer hållbart. Eleverna kommer att sprida sina granskningar i kanaler som eleverna själva känner sig bevandrade inom och på så sätt anpassas efter hur ungdomar idag vill sprida och ta emot information. Denna del kommer göras i nära samarbete med föreningen Ung Media. Projektet ska ta fram undervisningsmaterial till lärare som syftar till att höja elevers medvetenhet kring hållbar utveckling och koppling till företagsansvar och mediaproduktion. Materialet ska uppmuntra eleverna att kritiskt granska företags hållbarhetsarbete och låta gymnasieleverna själva formulera metoderna för hur de kan arbeta vidare. Syftet är att utveckla elevernas förmåga att söka information, kritiskt granska och tolka fakta från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Målet är att gymnasieelever ska känna att de kan påverka företag att arbeta mer ekologiskt och socialt hållbart, samt att de själva har kunskap för att kunna göra medvetna val.

Föreningen ansvarar för uppdatering av metoder och material efter projektets slut.

Projektets tidstatus

40%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

40%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm