Vote IT

Projektet drivs av: Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund (SVEROK) i Linköping

Beskrivning av projektet

VoteIT är ett utvecklingsprojekt där Sverok tar fram ett verktyg för att hålla föreningsårsmöten över nätet. Utgångspunkterna är att det ska vara enkelt att använda och att verktyget ska underlätta föreningsdemokratin.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2009 och avslutades i november 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2009 och avslutades i november 2012.

Kontakt

Ort
Linköping