Vox Vigor - en nättidning

Projektet drivs av: Studiefrämjandet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Studiefrämjandet ska tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare, anhöriga, vårdpersonal, politiker och allmänheten.

Att tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare, anhöriga, vårdpersonal, politiker och allmänheten.

Målgruppen får i studiecirklar handledning i att producera och driva en nättidning. I en målgruppsanpassning kommer viss utbildning att ske i grupp men på distans. Projektdeltagarna kommer, tillsammans med Uppsala Kulturförening hålla föredrag om tidningen för att informera om syftet med projektet. Målet är att få igång ett väl fungerande erfarenhetsutbyte i Uppsala och kringliggande kommuner. 

Det finns goda möjligheter att nättidningen kommer att övertas av Uppsala kommun efter genomfört projekt. En förhoppning är att sprida metoden till andra regioner i landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Uppsala