Vuxensyskon

Projektet drivs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Vuxensyskon är ett anhörigprojekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar hos vuxna personer som har syskon med funktionsnedsättning.

Målet är att skapa stöd till en grupp, som tidigare inte har uppmärksammats, med information, samtalsstöd och checklistor. Projektet kommer att ta fram och uppföra en teaterpjäs som spelas med efterföljande diskussion. De kommer att ha samtalsgrupper, studiecirklar och skapa en hemsida. De kommer också att göra film av både teatern och studiecirklarna. Bräcke diakoni ska samarbeta med FUB, Autism och Aspergerförbundet, RBU i Göteborg med omnejd, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Östra teatern och Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Göteborg