Wilum og bellum

Projektet drivs av: Älvdalens kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom och tillsammans med barn och ungdomar i Älvdalens socken, rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket.

Projektets syfte är att genom och tillsammans med barn och ungdomar, rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket, ett modersmål för många i målgruppen. Aktiviteter

  • utbildning av förskolepersonal, lärare och föräldrar
  • utveckling av utbildningsmaterial som ska användas i skolor
  • sommarkollo för yngre barn
  • språkläger för något äldre barn
  • generationsövergripande aktiviteter mellan äldre människor och barn samt ungdomar


  • att synliggöra älvdalskan
  • att alla barn och ungdomar i Älvdalens socken ska ha rätt till att tillägna sig sitt språk och sin kulturella identitet
Målgrupp
  • barn och ungdomar, från nyfödda till ungdomar i tjugoårsåldern

Efter projekttiden kommer kommunen att finansiera delar av projektet som bland annat rör förskola och skola, och samarbetande föreningar svarar för andra delar av verksamheten. 

Barn och unga deltar i planering och genomförande av sociala aktiviteter, utvecklar sällskapsspel och dataspel samt genomför kommunikationsinsatser på sociala medier.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Kontakt

Ort
Älvdalen