www.ryggmärgsskada.se - Allt du behöver veta om ryggmärgsskador

Projektet drivs av: Stiftelsen Spinalis

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ta fram en webbaserad informationskanal för Sveriges samtliga ryggmärgsskadade, närstående och ryggmärgsskadeenheter samt allmänheten.

Projektet syftar till att ta fram en webbaserad informationskanal för Sveriges samtliga ryggmärgsskadade (5000-6000 personer), närstående (ca 50 000 personer) och ryggmärgsskadeenheter samt allmänheten. Målet är att samla in adekvat medicinsk information och sprida den genom digitala och tryckta medel, film och föreläsningar samt att möjliggöra för fysiska och digitala mötesplatser där personer med ryggmärgsskada kan utbyta erfarenheter. Webbplatsen kommer att övertas av Stiftelsen Spinalis efter projektet avslutats.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
stockholm