Till innehållet

Fotboll för alla

Projektet drevs av: Allmänna Idrottsklubben (AIK)

Beskrivning av projektet

AIK Fotboll är huvudman för projektet. Vi tar fram ett utbildningsmaterial för fotbollstränare och klubbar som ska vara ett verktyg för att säkerställa en inkluderande fotboll. Materialet tar upp frågor om laganda och normer i fotbollens alla rum.

  Syftet är att ta fram ett utbildningsmaterial som kan vara ett verktyg i fotbollsvardagen, för tränare som tränar ungdomar i åldern 7-19 år och klubbar i arbetet med att se och arbeta mer normer och säkerställa att verksamheten är inkluderande. Bland annat handlar det om att ta upp frågor om raism, sexism och homofobi. Utgångspunkten i materialet är positiv, att alla kan vara med och bidra till förändring. Många ledare inom fotbollen är ideella och är där för att se unga människor utvecklas och vara en del i den processen. Inte alltid har man tid till det man vill och vi vill hjälpa till med att göra det så lätt som möjligt att ta upp frågor som kan vara svåra och som det inte alltid är helt enkelt att veta hur man ska kunna börja jobba med.Många tränare är män och därför är maskulinitet och normer för manlighet en central del i projektet.

Målsättningen är att göra ett material som så många tränare och klubbar som möjligt kan använda i den vardagliga verksamheten och som kan bryta ned hinder för människor att börja jobba med dessa frågor- och i förlängningen bidra till att fler ungdomar söker sig till fotbollen, mår bra och stannar kvar.

  Projektet har utvecklats under tiden, från att vara tänkt att vara ett material som främst syftar till att jobba med lagen till att bli mer inriktat på att vara riktat mot tränare och tränarens ledarskap i en ideell sfär. För att material ska kunna vara funktionellt och användbart insåg vi att det måste rikta sig mer till den som ska använda det med laget. Utbildningsmaterialet kommer att vara en del i AIK:s verksamhet och interna utbildning för tränare. Många klubbar och föreningar har visat intresse för materialet och vi tror och hoppas att detta kommer att bli en del av många föreningars internutbildning. AIK kommer att ha personer som kommer att utbilda i materialet. Vi kommer att vara med vid en rad tillfällen för att berätta om materialet: Lennart Johansson Academy Trophy (interantionell ungdomsturnering) Almedalen, Stockholm Pride, föreläsa för lärarstudenter på GIH, tränarsymposiet i Skövde i januari 2015.

För att ta fram detta material har vi haft en referensgrupp med forskare och aktivister, tränare och i arbetet har vi haft med AIK:s tränare som referensgrupp. Vi har också träffat spelare i AIK och spelare och tränare från andra lag, bland andra IK Huge och FC Kristinehman. En viktig del i det har varit Gestriklands Fotboll Förbund som är en samarbetspartner Inom projektet har vi  haft med supportrar, ledare, kanslipersonal med flera som bidragit med nyttig kunskap och viktiga erfarenheter. Vi vet att fotbollens alla delar hänger ihop och supporterskap har blivit en större del av projektet än väntat, de flesta blir inte fotbollsproffs utan supportrar, viktigt därför att lägga en bra värdegrund redan i ungdomsfotbollen. Efter händelsen i Helsingborg riktades blickarna mot läktaren och mot de initiativ som finns inom fotbollen för att jobba inkluderande och våldsförebyggande - där vi var ett av dem.

  Samarbetspartners i projektet är SKR, RFSL Ungdom, RFSU, RFSU Stockholm, Amphi produktion och Gestriklands Fotboll Förbund.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Solna

Liknande projekt

  • Ett steg framåt (tidigare Alla är olika - olika är bra)

    Projektet ska påverka värderingar och beteenden, särskilt hos pojkar, som försvårar för flickor med utländsk bakgrund att börja spela fotboll och…

  • En stärkt röst

    En stärkt röst är ett samarbetsprojekt mellan åtta ungdomsförbund för personer med funktionsnedsättning. Projektet syftar till att stärka…

  • Låt med mig!

    Projektet syftar till att ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar ska få skriva låtar tillsammans med erfarna och kunniga lärare i musik och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.