Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Ta Plats!

Projektet drivs av: Maktsalongen

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att fånga upp och utveckla det engagemang som många unga tjejer och kvinnor har.

I projektets ena del, som består av en digital grundutbildning, vill man nå tjejer i åldern 16–19 år som inte är aktiva inom en förening och/eller lever i utanförskapsområden och som sällan får ta del av resurser och makt inom samhället. Utbildningen kommer utvecklas tillsammans med målgruppen och bygger på att kanalisera frustration och engagemang till samhällsförändrande aktiviteter.

Den andra delen av projektet kommer bestå av en spetsutbildning för unga kvinnor i ålder 20–25 år som har en tydligare bild om vart de vill med sitt engagemang. Denna utbildning kommer genomföras med fysiska träffar. Både grund och spetsutbildningen utgår från en feministisk grund. De båda utbildningarna kommer komplettera varandra och föreningens befintliga verksamheter för att på ett strukturerat sätt ge fler tjejer och unga kvinnor möjlighet att utvecklas till framtida ledare och bidra med samhällsförändring. Utbildningarna kommer leva kvar inom föreningens befintliga verksamhet efter avslutat projekt.

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i januari 2023.

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i januari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-05-11.