Ändring av attityder mot en skadlig tradition

Detta projekt tar fram en lokalt förankrad handlingsplan för att förebygga könsstympning i Kristansstads kommun.

Projektstöd
Avslutat
Barn
Kristianstad

Projektet drivs av Skånes horn av Afrikas förening

Adress: 
Box 2104
291 02 KRISTIANSTAD

Tabs

Projektfakta

Om projektet

Detta projekt är ett komplement till de satsningar som sker i Kristianstads kommun där organisationen i samverkan med kommunen tar fram en lokalt förankrad handlingsplan för att förebygga könsstympning. Målet med detta projekt är att genom samtalsgrupper, nätverk och utbildning åstadkomma en bestående attitydförändring. Projektets syfte är att minska lidandet för de drabbade samt förebygga att fler flickor utsätts för könsstympning. Målgrupper är familjer med barn som riskerar att drabbas.

Senast uppdaterad: måndag, 17 juni, 2019 - 16:40

Följ projektet på