APPropå rasism

Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i samhället med målet att motverka rasism och andra former av intolerans.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Stockholm

Projektet drivs av Stiftelsen Teskedsorden

Adress: 
Box 2052
103 12 Stockholm

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i samhället med målet att motverka rasism och andra former av intolerans.

Mål

Den primära målgruppen för projektet är ungdomar mellan 13 – 19 år.

Målet är att appen ska kunna integreras i skolundervisningen för att ge lärare, elever och allmänheten ett verktyg för att arbeta med frågor och starta samtal om normer, rättigheter och privilegier.

Appen ska formas som ett spel med tillhörande hemsida och lärarhandledning. Projektets material tas fram med referensgrupper bestående av ungdomar samt organisationer och nätverk med erfareneter av toleransfrågor och normkritik. Materialet testas av tre skolor.

Projektets överlevnad

Efter projekttiden är det tänkt att appen ska finnas nedladdningsbar på App Store och Google Play samt användas i skolundervisning och även av intresserade personer och organisationer utanför skolans värld.

Samarbete

Projektet genomförs i nära samarbete med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, Världskulturmuseet och Anna Lindhs stiftelses svenska nätverk.

Senast uppdaterad: torsdag, 22 februari, 2018 - 09:14

Följ projektet på