Art Kod - Demokrati, konst och det offentliga rummet

Vem får sätta sina spår? Vem får påverka? Demokrati, konst och det offentliga rummet Art Kod skapar experimentytor och platser där barn och ungdomar kan uttrycka sig och vara delaktiga i hur det ska se ut i stadens offentliga rum.

Projektstöd
Pågående
Barn
Örebro

Projektet drivs av Konstfrämjandet i Bergslagen

Adress: 
Art Kod/Konstfrämjandet Bergslagen
Bertil Waldens gata 6
702 15 ÖREBRO
Telefon: 
019-250866

Tabs

Projektfakta

Syfte

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING Genom att skapa experimentplatser för konst i staden där barn och unga får uttrycka sig och sin rätt till att vara delaktiga i utvecklingen av det offentliga rummet . Och under projekttiden belysa och skapa forum där beslutsfattare får kunskap om hur barn och ungdomar ser på det offentliga rummet och vilka önskemål och behov de har. av det offentliga rummet. ge en konstnärlig dimension av utvecklingsfrågor i Örebro genom att tillföra en kreativ och konstnärlig dimension för att vidga perspektiven och stimulera till nytänkande. ART KOD vill inspirera och engagera människor, organisationer och politiker i deras arbete med….men också föra dem samman. Målet är att ART KOD kan bli en start till en plattform där viktiga projekt i det offentliga rummet med barn och ungas delaktighet står i fokus MÅLGRUPP Vår målgrupp är att alla barn och ungdomar mellan 7 och 25 år som har tankar , idéer om hur man kan skapa en offentligmiljö eller vill uttrycka sig Det kan också vara skolor, beslutsfattare och andra som är intresserade av …. HUR SAMARBETAR MAN. Vi samarbetar med kommuner, ideella organisationer, regioner och enskilda.

Senast uppdaterad: fredag, 19 augusti, 2016 - 19:00