Barns delaktighet i familjeaktiviteter

Projektets syfte är att undersöka och underlätta för barn och ungdomar med betydande funktionshinder att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter.

Projektstöd
Avslutat
Funktionsnedsättning
Jönköping

Projektet drivs av Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Adress: 
Box 1026
551 11 JÖNKÖPING

Tabs

Projektfakta

Syfte

Med projektet vill vi undersöka och underlätta för barn och ungdomar med betydande funktionshinder att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter. Projektet kommer att studera vilka aktiviteter barn och ungdomar med betydande funktionshinder är delaktiga i och hur deras faktiska delaktighet ser ut. Familjer där barns/ungdomars delaktighet i familjeaktiviteter är hög kommer att besökas och föräldrar och personliga assistenter kommer intervjuas för att höra hur deras vardag och situation ser ut. Dessutom kommer barns och ungdomars delaktighet att diskuteras genom workshops och (fokus)gruppssamtal med föräldrar och personliga assistenter.

Mål

Målet är att barns och ungdomars delaktighet i familjeaktiviteter genom projektet ska underlättas genom utvecklingsarbetet och de gemensamma samtalen, men också genom det utbildningsmaterial för personliga assistenter och familjer som kommer att utarbetas.

Samarbete

Samarbetspartners är föreningen JAG (Jämlikhet, Assistans och Gemenskap), RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) och FUB (föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingstörning). I projektet deltar barn och ungdomar med betydande funktionshinder som är mellan 0-20 år och deras familjer, och som är medlemmar i någon av föreningarna. Förhoppningen är att omkring 150 barn/ungdomar och deras familjer och personliga assistenter kommer att delta under de tre år som projektet varar.

Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 17:00

Följ projektet på