Barns röster från A till FN

Projektet testar och skapar metoder för att samla in barns tankar och berättelser. Dessa ska sedan lyftas i en tilläggsrapport till FNs barnrättskommitté. Metoderna ska bli ett inspirationsmaterial för alla som jobbar med barns deltagande.

Projektstöd
Avslutat
Barn
Stockholm

Projektet drivs av Plan Sverige

Adress: 
Box 92150
120 08 STOCKHOLM

Tabs

Projektfakta
Senast uppdaterad: måndag, 22 augusti, 2016 - 21:46