Till innehållet

Lokalstöd april 2022

Lokalstöd april 2022

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BRAÅS
Dädesjö hembygdsförening får stöd med 384 000kr för "Tillgänglighetsanpassning"

Projektets syfte är att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning och äldre personer från 65 år att delta i hembygdsföreningens verksamhet. På andra våningen i hembygdsgården finns en större samlingslokal där kurser, föreläsningar och sociala sammankomster hålls. Föreningen vill installera en hiss för att underlätta för personer med rörelsenedsättningar att delta i verksamheterna.

BRAÅS
Braås Gymnastik- och Idrottsförening får stöd med 5 015 000kr för "Utegym, pumptrack, padelbanor m.m."

Projektets syfte är att skapa en social mötesplats som möjliggör ett brett träningsutbud för i huvudsak barn och ungdomar, men även äldre över 65 år. I projektet ingår att bygga en aktivitetsyta med utegym, padelbanor, hinder- och motorikbanor, en multiarena med bollmål och en pumptrack. Verksamheten kommer både att vara spontan och organiserad, med bland annat padelskola, instruktörsledda träningspass på utegymmet och cykelaktiviteter.

HÄRNÖSAND
Bondsjöhöjdens Idrottsklubb får stöd med 4 224 000 kr för "Rullskidbana och skidskyttevall"

Projektets syfte är dels att möjliggöra rullskidåkning för i huvudsak barn och ungdomar på trafiksäkra banor, dels att bredda klubbens verksamhet genom att starta rullskidskytte- och luftgevärsskidskytte. I projektet ingår att anlägga en asfalterad rullskidbana med både en teknisk och en enklare del för exempelvis rullstol, rollator och inlines. På skidstadion kommer en skjutvall för luftgevärsskytte att byggas. Stadion kommer delvis att beläggas med asfalt för att möjliggöra teknikträning. Verksamheten kommer att bedrivas i både organiserad och spontan form.

KRAMFORS
Bollstabruks Intresseförening får stöd med 1 349 000 kr för "Pumptrack"

Syftet med projektet är att skapa en plats där barn och ungdomar kan träffas och cykla på fritiden genom att bygga en asfalterad och belyst pumptrackbana. Anläggningen är i första hand tänkt att användas spontant, men aktiviteter ska anordnas för att locka målgrupperna till platsen. Projektet är ett samarbete mellan föreningar i Bollstabruk.

NÄTTRABY
Karlskrona skid - och orienteringsklubb får stöd med 1 661 000 kr för "OCR bana"

Projektets syfte är att utveckla träningsmöjligheterna för barn och ungdomar intill ett friluftsområde där Karlskrona SOK har sitt klubbhus. En OCR-bana (Obstacle Course Racing), som är en typ av hinderbana, ska byggas som lockar till rörelse och motion. Banan kommer att bli en ny verksamhetsgren inom föreningen och ambitionen är att en ny sektion ska startas. I huvudsak kommer organiserad träning att bedrivas men sannolikt kommer banan även att spontananvändas i stor utsträckning. Full tillgänglighet för personer som sitter i rullstol kommer att finnas.

SVEG
Svegs Idrottsklubb får stöd med 4 978 000 kr för "Skicrossbana"

Projektets syfte är att utveckla ny verksamhet som kan komplettera den traditionella längdskidåkningen för i huvudsak barn och ungdomar. I projektet ingår att bygga en skicrossbana som ska passa såväl barn som ungdomar. Med banan skapas möjligheten att träna balans, teknik och motorik på ett lekfullt sätt både i organiserad och spontan form. Sommartid är anläggningen tänkt att användas för cykling av bland annat unga inom klubbens cykelsektion.

TRANÅS
Adelövs IK får stöd med 5 015 000 kr för "Aktivitetslokal"

Syftet med projektet är att bygga en aktivitetslokal för att utveckla föreningens idrottsliga verksamhet. Aktivitetslokalen ska innehålla ett gym, separata omklädningsrum för flickor och pojkar och en samlingslokal. I den nya aktivitetslokalen kommer gymverksamhet och utbildningsverksamhet startas.

ULRICEHAMN
Ulricehamn GK får stöd med 1 604 000 kr för "Golfanläggning"

Syftet med projektet är att göra golfanläggningen tillgänglighetsanpassad. Föreningen kommer att asfaltera 1,5 km gångvägar utmed banan och förenkla fyra utslagsplatser. Två toaletter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning ska anläggas utmed banan. Föreningen kommer också bygga om sina bunkrar så att det blir lättare att gå i och ur bunkrarna.

UMEÅ
Sörmjöle Idrottsklubb får stöd med 1 256 000 kr för "Aktivitetsområde "

Syftet med projektet är att bredda utbudet av aktiviteter på orten utifrån önskemål från barn och ungdomar. I projektet ingår att skapa en attraktiv och tillgänglig aktivitetsyta för spontanidrott och lek. Aktivitetsytan ska innefatta en parkourställning, motorik- och hinderbana samt en multiarena med konstgräs, sarg och bollmål. Verksamheten kommer både att vara spontan och organiserad, exempelvis bollek för yngre barn och styrketräning/fysträning på motorik- och hinderbana. Prova-på-dagar och instruktionstillfällen kommer att arrangeras för att få igång verksamheten.

VALSJÖBYN
Valsjöbyns Byalag får stöd med 78 000 kr för "Utegym"

Syftet med projektet är att anlägga ett utegym för att öka möjligheterna för rörelse och träning för målgrupperna barn, ungdomar och äldre personer.

VARBERG
Varbergs Mountain Bike Club får stöd med 1 711 000 kr för "Dirt jumpbana"

Projektets syfte är att utveckla den befintliga mountainbike-verksamheten med ytterligare discipliner. En cykelarena som är anpassad för barn och ungdomar och som passar för alla kunskapsnivåer ska byggas. Redan idag finns leder och pumptrack och nu vill föreningen skapa en dirt jump bana som är en bana där hopp och teknik tränas. Hoppen är större än vid vanlig BMX vilket ger föraren möjlighet att komma högre upp i luften men även mer tid att göra tricks. Till största del kommer ledarledda träningar att hållas med även tider för spontan cykling ska finnas.

VÄSTERVIK
Föreningar i Tjust får stöd med 3 277 000 kr för "Ombyggnation m.m."

Syftet med projektet är att utveckla och utöka föreningsverksamheten på friluftsgården Marsbäcken, med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning, barn, ungdomar och äldre över 65 år. I projektet ingår att bygga om, tillgänglighetsanpassa och isolera delar av lokalerna. Dessutom kommer en ny träningslokal för rodd att byggas. Åtgärderna i lokalerna möjliggör nya föreningsaktiviteter året runt. Exempelvis pararodd, modellflyg, durspel, läger för barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer samt aktiviteter för personer med funktionsnedsättning inom kommunal verksamhet.


Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-04-12.