Till innehållet

Lokalstöd april 2023

Beslutade lokalstöd

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BODEN
Cykelklubben Sävast får stöd med 4 387 000 kr för "Nybyggnation av asfalterad pumptrack på fastigheten Sävast 5:3 i Bodens kommun"

Syftet med projektet är att skapa en plats där barn och ungdomar kan träffas och cykla på fritiden genom att bygga en asfalterad pumptrackbana. Anläggningen är i första hand tänkt att användas spontant, men också organiserade BMX träningar kommer att erbjudas. Ett samarbete med Fritidsbanken i Boden ger möjlighet att kunna få låna cykel för de som inte har egna.

ESLÖV
Eslövs Idrottsförening får stöd med 239 000 kr för "Nybyggnation av OCR-bana på Ekevalla IP, Eslöv 53:4 i Eslövs kommun"

Syftet med projektet är att bygga en OCR- bana (Obstacle Course Racing) för målgruppen barn och unga. Banan ska också vara anpassad så att personer med funktionsnedsättning samt äldre kan nyttja anläggningen. Eslövs IF har en del verksamhet för ungdomar men ingen befintlig anläggning. Med en OCR-bana i anslutning till friidrottsarenan kommer fler målgrupper kunna nyttja anläggningen spontant, men också via organiserad verksamhet med OCR-sektionen i föreningen.

GÖTENE
Österängs Bygdegårdsförening får stöd med 2 227 000 kr för "Tillbyggnation av funktionsanpassad entré för lokal på fastighet Österäng 2:1 i Götene kommun"

Syftet med projektet är att skapa en social mötesplats för målgrupperna personer som är 65 år eller äldre och personer med funktionsnedsättning. För att detta ska vara möjligt ska en tillgänglighetsanpassad entrédel byggas. En trapphiss samt RWC ska byggas inomhus. Ny verksamhet kommer skapas för målgruppen i form av olika aktivitetsträffar.

HEDEKAS
SPF Seniorerna Sörbygden får stöd med 818 000kr för "Nybyggnation av boulehall på fastigheten Krokstad Sandåker 1:50 Munkedals kommun"

Syftet är att utveckla bouleverksamheten för personer över 65 år, genom att bygga en tälthall med tre banor. I dagsläget tar boulespelandet för klubbens medlemmar paus mellan november och april. När hallen är på plats kommer både organiserad och spontan verksamhet kunna ske året runt. Även skolor och andra pensionärsorganisationer kommer att bjudas in till prova-på-spel.

HUDIKSVALL
IF Hudik Alpin får stöd med 4 774 000kr "Nybyggnation av barnområde Hedenbacken, Hede 4:2, Hudiksvalls kommun"

Projektets syfte är att utveckla ett barnområde i Hedebacken. Området ska få en knapplift med avhopp i mitten, rullband för de allra yngsta och marken ska breddas och planas ut. Det kommer även att byggas en funpark med gupp, svängar och rails samt en velodrombana. Tillgängligheten i klubbstugan ska förbättras genom en handikapptoalett. Verksamheten kommer att vara både organiserad och spontan. Hedebacken används av flera föreningar verksamma inom idrott- och friluftsliv.

JÄRPEN
Föreningen Röjsmohallen får stöd med 4 110 000kr för "Nybyggnation av cykel- och skatepark på fastighet Skolan 5"

Syftet med projektet är att bygga en cykel- och skatepark centralt i Järpens samhälle. Parken vänder sig till barn och ungdomar upp till 25 år och ska fungera som en spontan mötesplats.

KUNGSHAMN
Tollar ö Seiel får stöd med 332 000 kr för "Nybyggnation och ombyggnation av Tången 1:1 i Sotenäs kommun"

Syftet med projektet är att bygga en samlingslokal och bygga om en sjöbod där föreningens medlemmar och målgruppen äldre ska kunna arbeta med allmogebåtar och andra traditionella båtar under vinterhalvåret. Verksamheten kommer omfatta 500-2000 timmar samt kurser och föredrag under hela året.

LÄNGHEM
Länghems Idrottsförening får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av konstgräsplan och hinderbana på fastighet Ingestorp 3:41 i Tranemos kommun"

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet för barn och ungdomar, genom att bygga en konstgräsplan och en hinderbana. Med en konstgräsplan förlängs säsongen avsevärt till att i princip kunna bedrivas året om. Hinderbanan kommer till största del att användas spontant och ligga i nära anslutning till planen. Verksamheten kommer att bestå av fotbollsträning och matcher, spontanfotboll och gåfotboll för pensionärer.

NÄLDEN
Stiftelsen Näskottshallen får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av konstgräsplan på fastigheten Smedsåsen 1:63 i Krokoms kommun"

Projektets syfte är att utveckla fotbollsverksamheten lokalt och få fler barn och ungdomar aktiva. Genom att anlägga en konstgräsplan kommer tränings- och matchsäsongen att förlängas avsevärt för Näldens IF och andra fotbollsklubbar i närområdet. Planen kommer att nyttjas alla dagar i veckan och verksamheten kommer att vara både organiserad och spontan.

PITEÅ
Piteå Motorsällskap får stöd med 877 000 kr för "Tillbyggnation på kartingbana på fastigheten Pitholm 47:13 i Piteå kommun "

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en säker och rolig karting- verksamhet för barn och ungdomar. Befintlig bana är från 1980-talet och inte ändamålsenlig för att bedriva en utvecklande verksamhet för barn och ungdomar. Genom att asfaltera om banan kommer underlaget bli jämnare och säkrare för yngre åkare. Verksamheten kommer delvis att ske i samarbete med Piteå Parasport.

VARBERG
Varbergs Förenade Surfare får stöd med 5 015 000kr för "Nybyggnation av föreningshus på fastigheten Träslöv S:9 i Varbergs kommun"

Projektets syfte är att skapa en mötesplats och bidra till utvecklingen av surfverksamheten för barn och ungdomar i Varberg. I projektet ingår att bygga ett föreningshus som ska bli en plats för sociala aktiviteter, utbildningar och andra träffar. Det ska finnas dusch- och omklädningsrum för både pojkar och flickor. Idag har föreningen ingen lokal som fungerar ändamålsenligt för verksamheten och bedriver all verksamhet utomhus på stranden.

VINSLÖV
Vinslövs Idrottsförening får stöd med 5 015 000 kr för "Tillbyggnation av konstgräs på Vinslövs idrottsplats 129:18 i Hässleholms kommun"

Syftet med projektet är att utveckla fotbollsverksamheten för barn och ungdomar genom att anlägga en belyst 11-manna konstgräsplan på idrottsplatsen Vinslöv. Med den nya planen kommer träningsförutsättningarna förbättras och säsongen förlängas avsevärt. Organiserad barn- och ungdomsverksamhet i form av träning och matcher kommer att bedrivas. Klubben planerar även att starta gå-fotboll för målgruppen äldre. Det kommer dessutom att finnas möjlighet till spontan lek och rörelse på tider då organiserad verksamhet inte pågår.

VÄSTERÅS
Stora Ekeby Ridklubb får stöd med 4 083 000 kr för "Ombyggnation av ridhus på fastigheten Stora Ekeby 1:22 i Västerås kommun"

Syftet med projektet är att bygga om befintligt ridhus så att det blir möjligt att bedriva året-runt-verksamhet. Väggar och tak ska isoleras, belysning i tak samt belysning i sargen ska komma till. Ridhuset ska också tillgänglighets-anpassas så att föreningen kan skapa ny verksamhet för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

ÅSEDA
Åseda IF får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av konstgräsplan på fastigheten 13:33 Uppvidinge i Uppvidinge kommun"

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet för barn och ungdomar. En konstgräsplan bidrar till att säsongen förlängs till att i princip bli åretruntverksamhet. Planen kommer att användas för organiserad träning alla dagar i veckan, men även ge plats för spontanidrott när schemalagd verksamhet inte pågår.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-05-04.