Till innehållet

Lokalstöd december 2022

Beslutade lokalstöd

Sorterade efter ort i bokstavsordning

ANEBY
Kristen Samverkan Småland-Blekinge (KSSB) - Ralingsåsgården får stöd med 1 272 000 kr för "Äventyrsbana och olika utelek Ralingsås 5:6 -KSSB Aneby"

Syftet med projektet är att skapa möjlighet till utomhuslek, rörelse och glädje för barn och unga. Föreningen vill bygga inte-nudda-marken-banor, hinderbanor, kulbanor, rutschkanor med mera. Anläggningen kommer även att inkludera en teambuildning-/äventyrsbana. Anläggningen vänder sig till målgruppen barn och unga från 5-25 år.

BODEN
Bodens Karateklubb får stöd med 5 015 000 kr för "Ombyggnation för att möjliggöra klättring i fastigheten Kasern 002 i Bodens kommun"

Projektet syftar till att utöka aktiviteterna för barn och ungdomar i Boden med inomhusklättring. Medel söks för att göra anpassningar i en befintlig byggnad för att kunna starta upp barn- och ungdomsklättring. Verksamheten kommer att börja som en sektion inom föreningen. Genom RF-SISU kommer ungdomsledare att utbildas för att sedan ansvara för egna grupper. Största delen av verksamheten kommer att vara organiserad, men tider för spontanklättring kommer också att finnas.

HELGUM
Holmstrand-Helgum Sportklubb får stöd med 755 000 kr för "Tillbyggnation för fritidslokal och bagarstuga Östergransjö 18:1 i Sollefteå kommun"

Syftet med projektet är att bygga en samlingslokal för att starta upp fritidsverksamhet samt en bagarstuga. Målet är att skapa en lokal som kan användas året om av ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. I lokalen kommer föreningen att bedriva generationsövergripande verksamheter året om. Närmaste bagarstuga finns i Sollefteå, 25 kilometer från Helgum.

HÖGSJÖ
Högsjö Gymnastikförening får stöd med 130 000 kr för "Byggnation av utegym fastighet Högsjö bruk 1:1, Högsjö i Vingåkers kommun"

Syftet med projektet är att bygga ett utegym för målgruppen barn och unga. Byggnationen består av ett stockgym med sju stationer. Gymmet kommer att vara tillgängligt för barn och unga samt allmänheten under hela dagen.

KARESUANDO
Karesuando HIF får stöd med 3 476 000 kr för "Nybyggnation av konstgräsplan på fastigheten Karesuando 5:24 i Kiruna kommun"

Projektet syftar till att utveckla fotbollsverksamheten för barn och ungdomar genom att anlägga en 7-manna konstgräsplan. Med den nya planen kommer träningsförutsättningarna att förbättras och säsongen förlängas avsevärt. Organiserad barnverksamhet i form av träning och matcher kommer att bedrivas. Ej bokade tider kommer planen att vara tillgänglig för alla som vill nyttja den.

LINGHED
Lingheds IF får stöd med 4 144 000 kr för "Nybyggnation av multiplan på fastigheten Linghed 170:1 i Falu kommun"

Projektet syftar till att skapa en yta för idrott och rörelse i Linghed som kan nyttjas fritt av barn och ungdomar. Betydande del av året kommer ytan att vara konstfrusen is och öppen för skridskoåkning och framför allt bandyspel som är den största aktiviteten i byn.

Övrig tid kommer att ytan ha en konstgräsmatta för bollekar, fotboll, innebandy, basket eller andra aktiviteter. Multiplanen ska förses med tak och solceller för en långsiktig hållbar och kostnadseffektiv drift.

RIMFORSA
Rimforsa Idrottsförening får stöd med 4 056 000 kr för "Anläggande av konstgräsplan på fastigheterna Hackel 9:1 och 9:4 i Kinda kommun"

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet för barn och ungdomar. Genom att anlägga en konstgräsplan kommer säsongen att förlängas till att i princip bli åretruntverksamhet. Planen kommer att användas för organiserad träning alla dagar i veckan, men även ge plats för spontanidrott när träning och match inte pågår.

SMEDJEBACKEN
Norrbärke Skidklubb får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av skidskytteanläggning på fastigheten Morgården 8:9 i Smedjebackens kommun"

Projektets syfte är att kunna starta skidskytteverksamhet för barn och ungdomar. I projektet ingår att bygga en skidskytteanläggning för luftgevärsskytte samt anlägga ett tillhörande konstsnösystem. Verksamheten kommer att bestå av organiserad verksamhet indelat efter träningsnivå. Prova-på-tillfällen och samarbete med skolor kommer att ske för att locka fler unga till verksamheten. Anläggningen kommer även att användas under barmarkssäsong.

UMEÅ
Hissjö Sportklubb får stöd med 4 087 000 kr för "Nybyggnation av en aktivitetsyta på Hissjön 3:30 i Umeå kommun"

Syftet med projektet är att bygga en aktivitetsyta vid föreningens nuvarande anläggning. Aktivitetsytan ska attrahera Arvsfondens samtliga fyra målgrupper, främja fysisk aktivitet och öka social samvaro över generationsgränserna.

Aktivitetsytan kommer att innehålla en skatepark/cykelpark och utegym samt två boulebanor för spontanspel och tävling. För att tillgängliggöra anläggningen byggs också en tillgänglighetsanpassad toalett.

ÖJEBYN

Pite Runners LDK får stöd med 1 125 000 kr för "Byggnation av OCR bana på fastigheten Pitholm 45:3 i Piteå kommun"

Projektets syfte är att utveckla träningsmöjligheterna för barn och ungdomar i Piteå. En OCR-bana (Obstacle Course Racing), en typ av hinderbana som lockar till rörelse och motion ska anläggas centralt i Piteå intill Pite Energi Arena. Organiserad träning kommer att bedrivas på banan men till stor del kommer banan att spontananvändas. Dagtid kommer anläggningen att användas av skolor som ligger i närområdet.

Tilläggsbeslut

LJUSDAL
Ljusdals Golfklubb får stöd med 81 000 kr för "Nybyggnation av golfstudio - Kläppaängarna 3:13 Ljusdals Golfklubb"

Till följd av extraordinära händelser har kostnader för projektet ökat kraftigt. Tilläggsbeslutet möjliggör färdigställandet av anläggningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-12-12.