Till innehållet

Lokalstöd februari 2022

Lokalstöd februari 2022

Sorterade efter ort i bokstavsordning

AGUNNARYD
Agunnaryds Frivilliga Brandvärn får stöd med 3 703 000kr för "Allaktivitetshus"

Syftet med projektet är att bygga ett modernt allaktivitetshus där rörelse, motion och möten över generationsgränserna möjliggörs. Dagtid kommer målgruppen äldre personer vara i fokus med samvaro och bowlsspel och kvällstid ligger fokus på träningsverksamheten för bygdens ungdomar såsom skytte och alternativ träning för fotbollsföreningen.

ALSTERMO
Alstermo Idrottsförening får stöd med 1 275 000kr för "Byggnation av betongpark på fastigheten Hohult 2:127 i Uppvidinge kommun"

Projektet syftar till att anlägga en skatepark i betong i Alstermo för att ge barn och ungdomar en plats där deras sport kan utövas säkert och med rätt förutsättningar. Parken kommer att placeras centralt i Alstermo och erbjuda åkning för skateboard, kickbike, inlines och BMX.

BOLLEBYGD
Hestrafors Idrottsförening får stöd med 4 600 000 kr för "Byggnation av 11-manna konstgräsplan på fastigheten Hulta 2:16 i Bollebygds kommun"

Projektets syfte är att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet genom att anlägga en belyst 11-manna konstgräsplan i Bollebygds norra del. Genom projektet kommer träningsförhållandena förbättras och säsongen förlängas avsevärt. Anläggningen kommer att användas alla dagar i veckan både för organiserad verksamhet och spontan idrott och lek.

DÄNNINGELANDA
Vederslöv Dänningelanda idrottsförening får stöd med 1 280 000 kr för "Byggnation av utegym, hinderbana samt planer för beachvolleyboll på Dänningelanda 9:10 i Växjö kommun"

Projektets syfte är att bredda föreningens verksamhet och bidra till fysisk aktivitet, rörelseglädje och social gemenskap. Föreningen planerar att bygga en aktivitetspark med ett inkluderande utegym, hinderbana och beachvolleybollplaner som kan användas både spontant och i organiserad verksamhet. Tanken är att anläggningen ska erbjuda något för såväl barn och unga som äldre över 65 år, med eller utan funktionsnedsättning. Prova-på-tillfällen med instruktör kommer att arrangeras för att få igång verksamheten.

ELLÖS
Morlanda Gymnastik- och Idrottsförening får stöd med 4 667 000 kr för "Byggnation av konstgräsplan och utegym på fastigheten Glimsås 1:126 i Orust kommun"

Syftet med projektet är att utveckla och bredda föreningens verksamhet samt förlänga fotbollssäsongen för barn och ungdomar. I projektet ingår att bygga ett utegym och en belyst konstgräsplan. Verksamheten kommer både att vara spontan och organiserad. Flera föreningar i kommunen har visat intresse för att använda anläggningarna i sin verksamhet.

HARPLINGE
Harplinge-Gullbrandstorp-Haverdal Fotboll Club får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av multihall för padel och crossfit - Halmstad Haverdal 3:7 i Halmstads kommun"

Projektets syfte är att bredda utbudet av aktiviteter på orten för i huvudsak barn och ungdomar. I projektet ingår att bygga en hall med tre padelbanor, en lokal för crossfit, samt samlings- och omklädningsrum. Anläggningen kommer både att användas spontant och i organiserad föreningsverksamhet. Regelbunden, ledarledd träning i padel och cross fit ska bedrivas för målgrupperna.

HÄLLEFORS
Hällefors AIF får stöd med 5015000 kr för "Anläggande av konstgräsplan på fastigheten Hällefors 10:1 i Hällefors kommun"

Syftet med projektet är att förlänga fotbollssäsongen och skapa möjligheter för barn och ungdomar att utvecklas inom fotbollen genom att anlägga en belyst konstgräsplan. Den nya anläggningen kommer att göra att träning kan bedrivas utomhus under större delen av året. Den nya anläggningen är tänkt att bli en social mötesplats som används alla dagar i veckan, inte bara för organiserad fotbollsträning, utan även för lovaktiviteter, skol- och spontanidrott när organiserad verksamhet inte pågår.

HÖÖR
Hörby-Höör Tennisklubb får stöd med 1 374 000kr för "Nybyggnation av padelbanor"

Syftet med projektet är att anlägga två dubbelbanor och en singelbana för padel på Fogdarp 9:27. Föreningen vill bredda sin föreningsverksamhet genom att bygga dessa tre padelbanor och skapa ny verksamhet för barn och ungdomar.

LINGHEM
Linköpings Bangolfklubb får stöd med 3 072 000 kr för "Nybyggnation av bangolfområde "

Syftet med projektet är att bygga en bangolfanläggning med en MOS-anläggning (Minigolf Open Standard) och en filtanläggning. Båda anläggningarna ska vara på 18 hål och vara av tävlingsstandard. Banorna kommer bli tillgängliga. Organiserad verksamhet för barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättningar och äldre personer kommer startas.

MALMÖ
Malmö Klätterklubb får stöd med 434 000 kr för "Tillbyggnation av klätterhall, sporthall 1"

Syftet med projektet är att bygga en speedvägg i den befintlig klätteranläggning i Malmö. Föreningen ska också installera mjukt golv på det befintliga betonggolvet. Föreningen ska tillgänglighetsanpassa lokalen med en rullstolshiss samt ramper och elektrisk dörröppnare. Verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska startas. Nya grepp för att öka tillgängligheten för klättring för personer med synnedsättning ska sättas upp.

MÖRRUM
Karlshamns Golfklubb får stöd med 131 4000 kr för "Byggnation av golfstudio på fastigheten Rosenholm 4:1 i Karlshamns kommun"

Syftet med projektet är att skapa möjligheter för året-runt-träning för golfare. Hallen kommer att ha 4 slagmattor, puttinggreen och ett fysområde. I första hand kommer verksamheten att vara spontan, men organiserad verksamhet för både ungdomar och paragolfare planeras. Golfhallen kommer också att bli en social mötesplats utöver den normala golfsäsongen för målgruppen äldre personer. Genom att utöka

RIMBO
Riala GoIF får stöd med 373 5000 kr för "Anläggande av konstgräsplan på fastigheten Riala-Bergby 1:19 i Norrtälje kommun"

Syftet med projektet är att förlänga fotbollssäsongen och skapa möjligheter för barn och ungdomar att utvecklas inom fotbollen genom att anlägga en belyst konstgräsplan. Den nya anläggningen kommer att göra att träning kan bedrivas utomhus under större delen av året. Anläggningen är tänkt att bli en mötesplats som används alla dagar i veckan, inte bara för organiserad fotbollsträning, utan även för spontanidrott när organiserad verksamhet inte pågår.

SANDVIKEN
Valbo/Kombi 78 får stöd med 2 172 000 kr för "Nybyggnation av minigolfbana - Gävle Väster 35:3"

Projektets syfte är att få fler barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning att börja med bangolf och ge dem förutsättningar att kunna utvecklas antingen i föreningsform eller på egen hand. I projektet ingår byggnation av en tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard) som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf. Det finns i dagsläget ingen MOS-bana på orten som är tillgänglighetsanpassad. Verksamheten kommer både att bestå av organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med Parasportförbundet samt med PRO.

SJÖTORP
Elless IF får stöd med 396 000 kr för "Nybyggnation av multisportarena, Sjötorp 2:61"

Syftet med projektet är att bygga en spontanidrottsplats med en multisportsarena med målburar på kortsidorna och små målburar på långsidorna samt två basketkorgar på långsidorna. Arenans underlag är konstgräs så att det går att spola is på vintern.

TIERP
Ullfors Idrottsklubb får stöd med 820 000 kr för "Nybyggnation av idrottsanläggning, konstgräsplan 3 mot 3 plan- Ullfors 2:17"

Syftet med projektet är att bygga en konstgräsyta för fotbollsverksamhet där spelformen är 3 mot 3. Ytan är på 500 kvadratmeter och kommer att omges av en sarg som föreningen köpt. Ytan kommer kunna användas av barn och ungdomar tidigt på våren och senare på hösten än föreningens naturgräsytor. Ytan förlänger säsongen. Föreningen vill också anlägga en förbränningstoalett i anslutning till planen.

TOREKOV
Torekovs Golfklubb får stöd med 1 583 000kr för "Byggnation av golfstudio på Svenstorp 27:2 i Båstads kommun"

Syftet med projektet är att skapa möjligheter för året-runt-träning för klubbens juniorer i första hand, genom att bygga om en befintlig lokal till en golfstudio. Lokalen är även tänkt att bli en knutpunkt för klubbens många äldre över 65 år. Studion kommer att ha två utslagsplatser, en yta för fysträning samt omklädningsrum. Regelbunden organiserad träning kommer att bedrivas för målgrupperna och det kommer även att finnas möjlighet till egen och spontan träning. Prova-på-tillfällen och öppet hus ska anordnas för att få igång verksamheten.

ÅSTOL
Åstols Idrottssällskap får stöd med 1 169 000 kr för "Nybyggnation Tjörn Åstol 1:2 "

Projektets syfte är att möjliggöra spontanidrott för barn och ungdomar i Åstol genom att bygga en multisportarena. Anläggningen kommer att bestå av en yta med konstgräs med sarg och tillhörande basket-, bandy- och fotbollsmål. Multisportarenan ska introduceras för unga i Åstol genom att ha organiserad verksamhet varje vecka under sommaren och övrig tid öppet för spontananvändning. Låneutrustning kommer att finnas till de olika bollsporterna.

ÖSTERVÅLA
Östervåla If, Skidsektionen får stöd med 2 783 000kr för "Nybyggnation - multibana för sport och hälsofrämjande aktiviteter i Östervåla"

Syftet med projektet är att anlägga en belyst multibana i anslutning till ett befintligt motionsspår. Multibanan ska bestå av en asfalterad aktivitetsplats och en asfalterad bana med olika åkriktningar och svårighetsgrad. Banan ska användas till rullskidor, inlines, promenader, lekar, teknikträning och landhockey för främst målgrupperna barn och ungdomar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-03-03.