Till innehållet

Lokalstöd februari 2023

Beslutade lokalstöd

Sorterade efter ort i bokstavsordning

DALA-JÄRNA
HJS-Vansbro OK får stöd med 1 373 000 kr för "Ombyggnation av klubbstuga Skålö 64:25 i Vansbro kommun"

Syftet med projektet är att bygga om en samlingslokal så att den kan användas året om. Projektet ska också bidra till att föreningen kan starta motionslöpning och mountainbike eftersom samlingslokalens nya faciliteter då kan nyttjas. Dagens lokal används bara sommartid då den inte är vinterbonad eller har godkänt vatten. Den nya byggnaden kommer att ha tillgänglighetsanpassade omklädningsrum, dusch och toalett. I lokalen kommer teoretiska kurser och banläggarutbildningar att genomföras.

HAPARANDA
Aspen Vi Unga får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av smådjursstall på fastigheten 23:2 i Haparanda kommun"

Syftet med projektet är att utveckla och bedriva verksamhet året om i funktionella lokaler anpassade för både barn och ungdomar. Nuvarande lokal är inte tillgänglighetsanpassad eller vinterisolerad, den saknar tillgång till varmvatten och uppfyller inte krav för djurhållning av större djur. I projektet ingår att bygga ett stall med bland annat boxplatser, spolspiltor, RWC, omklädningsrum, samlingsrum och kök. Verksamheten kommer bestå av smådjursskötsel, lovaktiviteter, läger och tävlingar i kaninhoppning, djurutställningar, matlagning, bakning, odling och kurser.

HOVA
Hova Idrottsförening får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av aktivitetsområde för pumptrack, bikepark, downhillbana och multiarena, Hova 55:1."

Syftet med projektet är anlägga en pumptrackbana för cykel, kickbike och skateboard. Föreningen kommer också anlägga en bikepark med en slinga på 1 km med hopp och hinder i olika svårighetsgrader samt en multiarena på 50 x 25 meter med sarg.

KVÄNUM
Vara-Bjertorp Golfklubb får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av golfstudio på Vara Bjärrtorp 3:1 i Vara kommun"

Projektets syfte är att bygga en golfstudio och tillgänglighetsanpassade omklädningsrum. Byggnationen ska möjliggöra golfspelande året om och göra anläggningen tillgänglig. Föreningen planerar golfverksamhet för handigolf och golfaktiviteter för barn och unga året om. Samverkan kommer att ske med flera organisationer och en handigolfsektion planeras att bildas vid nästkommande årsmöte.

MALMÖ
Föreningen Idrott för Handikappade får stöd med 5 015 000 kr "Nybyggnation av aktivitetsyta för personer med funktionsnedsättning på fastigheten Kuratorn 3 i Malmö Stad"

Syftet med projektet är att skapa en ny form av mötesplats för fysiska aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. I projektet ingår det att anlägga en fullt tillgänglig lekplats som främst riktar sig till barn med funktionsnedsättning och en spontanidrottsplats som också är fullt tillgänglig. Spontanidrottsplatsen kommer att vara anpassad för både för personer med rörelsenedsättningar och personer med synnedsättning.

LOMMA
Örestads golfklubb får stöd med 3 624 000 kr för "Nybyggnation av studio och året-runt-anläggning på fastigheten Stora Habo 1:6 i Lomma kommun"

Syftet med projektet är att utveckla klubbens verksamhet genom att skapa förutsättningar för att kunna spela golf året om. Föreningen ska bygga en golfstudio. Målgruppen är främst barn och ungdomar.

PAJALA
PRO Pajala får stöd med 510 000 kr för "Nybyggnation av ett utegym på fastigheten Pajala 9:3"

Syftet med projektet är att skapa en tillgänglighetsanpassad och inkluderande plats för sociala och fysisk aktivitet som förbättrar hälsa och välmående för målgruppen äldre. Föreningen vill anlägga ett utegym som är anpassad efter målgruppens behov.

SKOG
Skogs IF får stöd med 305 000 kr för "Nybyggnation av aktivitetsområde med utegym, en Ninja Warriorbana och en boulebana på Herrskog 4:34"

Syftet med projektet är att bygga ett utegym och en Ninja Warriorbana (Obstacle Course Racing bana) för ungdomar. En boulebana för målgruppen äldre ska också anläggas på samma område för att öka gemenskap i bygden och främja fysisk rörelse för dessa målgrupper. Målet är att skapa en mötesplats där man kan bedriva olika generationsövergripande aktiviteter.

SKOG
Träsk - Övered - Ry byförening får stöd med 580 000 kr för "Ombyggnation av bystuga på fastigheten Övered 1:20 i Kramfors kommun"

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för seniorer att ha en samlingslokal som är tillgänglighetsanpassad och som det går att bedriva verksamhet i året runt. I verksamheten kommer föreningen att samarbeta med Aktiva seniorer i Kramfors. Förutom att olika studiecirklar kommer att erbjudas så ska lokalen fungera som ett klubbhus för seniorer där social samvaro erbjuds.

VÄSTERÅS
Gäddeholm Stigcyklister får stöd med 540 000 kr för "Nybyggnation - Velopark - Västerås Ängen 1"

Syftet med projektet är att skapa en plats där barn och ungdomar kan träffas och cykla på fritiden genom att bygga en pumptrackbana. Anläggningen är i första hand tänkt att användas spontant, men både organiserade träningar och andra aktiviteter ska anordnas för att locka målgrupperna.

ÅSELE
Åsele Idrottsklubb får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av konstgräsplan och löparbanor på Åsele 1:33 i Åsele kommun"

Syftet med projektet är att utveckla och bredda klubbens verksamhet för både barn, ungdomar och personer 65 år och äldre. I projektet ingår att anlägga en belyst konstgräsplan, löparbanor, en längdhoppsgrop, en asfalterad tennisbana och en motorikbana. Verksamheten kommer att vara både organiserad och spontan. Förutom fotbollsträning för klubbens barn- och ungdomslag ska även friidrottsskola, tennisskola, gåfotboll och cirkelträning bedrivas.

ÖRNSKÖLDSVIK
Örnsköldsviks Skidskytteförening får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av skidskytteanläggning på fastigheten Örnsköldsvik 7:1 i Örnsköldsviks kommun"

Projektets syfte är att utveckla skidskytteverksamheten för barn och ungdomar. Vid fjortonårsåldern är det brukligt att gå över till krutvapen, vilket föreningen saknar en anläggning för idag. Det finns i nuläget en mindre provisorisk skjutvall endast för luftgevärsskytte. I projektet ingår att bygga en fullstor skidskytteanläggning med skjutvall för krutvapen, belyst stadionområde, straffrundor och slingor som ansluter till befintliga slingor för längdskidor. Stadion och skjutvall anpassas för att även inkludera luftgevärsskytte för barnverksamheten. Regelbunden organiserad verksamhet kommer att bedrivas för målgrupperna.

Tilläggsbeslut

TIERP
Ullfors Idrottsklubb får stöd med 213 000 kr för "Nybyggnation av idrottsanläggning, konstgräsplan 3 mot 3 plan.- Ullfors 2:17"

Till följd av extraordinära händelser har kostnader för projektet ökat kraftigt. Tilläggsbeslutet möjliggör färdigställandet av anläggningen.

TOMELILLA
Lunnarps Bollklubb får stöd med 772 000 kr för "Om- och tillbyggnation av träningshall m.m. - Norra Kverrestad 13:20, 44:1"

Till följd av extraordinära händelser har kostnader för projektet ökat kraftigt. Tilläggsbeslutet möjliggör färdigställandet av anläggningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-02-21.