Till innehållet

Lokalstöd oktober 2020

Lokalstöd oktober2020

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BOLLNÄS

Bollnäs Ridsällskap har fått stöd med 3 143 000 kr för Nybyggnation av lägergård samt tillgänglighetsanpassning av ridhus på Bollnäs Heden 21:2 i Bollnäs kommun

Projektets syfte är att utveckla ridverksamheten för i huvudsak personer med funktionsnedsättning. I projektet ingår byggnation av en tillgänglighetsanpassad lägergård samt tillgänglighetsanpassning av befintlig ridanläggning. Den ökade tillgängligheten medför att personer med rörelsenedsättning kan delta på mer lika villkor som andra i ridverksamheten. Den nya verksamheten kommer att bestå av läger på helger och sommarlov i samverkan med funktionshindersorganisationer.

BYGDSILJUM

Bygdsiljums Motorklubb har fått stöd med 2 265 000 kr för Nybyggnation av markovalbana samt motorgård på fastigheten Bygdsiljum 4:18 i Skellefteå kommun

Syftet med projektet är att anlägga en markovalbana för att ge barn och ungdomarna i föreningen möjlighet att utöva sitt intresse inom skoter, enduro och motocross. En markovalbana är en anlagd oval bana på mark i stället för bana på frysta sjöar. Banan används för motorcykelenduro under barmarkstiden. I projektet ingår även att anlägga en motorgård för att starta upp teoretiska och praktiska utbildningar. Dessa utbildningar ska rikta sig främst till barn och ungdomar och ska genomföras i motorgårdens lokaler och samtidigt fungera som en social mötesplats i Bygdsiljum.

JONSTORP

Jonstorps Idrottsförening har fått stöd med 4 118 000 kr för Nybyggnation av konstgräsplan på Jonstorp 10:18 i Höganäs kommun

Syftet med projektet är att utveckla idrottsmöjligheterna i Jonstorp för barn och ungdomar genom att bygga en belyst 11-manna konstgräsplan som förlänger säsongen avsevärt. Planen kommer att användas i stort sett alla dagar i veckan, både för organiserad träning och för mer spontan användning. Förutom all barn- och ungdomsverksamhet ska gå-fotboll för pensionärer startas upp. Föreningen har ett samarbete med Väsby FK som också kommer att använda planen.

JÄRVSÖ

Ljusdals Skyttegille har fått stöd med 1 011 000 kr för Ombyggnation av skjutbanor inomhus på fastigheten Ljusdal Kläpp 2:89, i Ljusdals kommun

Projektets syfte är att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet genom att bygga om analoga skjutbanor inomhus till digitala. Anledningen till ombyggnationen är att kunna alternera mellan att skjuta luftgevär från 10 meter i tre olika ställningar; sittande, stående och knästående, som förberedelse för tävlingsgrenen ”Three positions” som man skjuter utomhus på 50 meters avstånd. För att lättare kunna alternera mellan olika ställningar krävs digitala måltavlor som automatiskt ändrar position för tavlan och skytte. På analoga banor hamnar transportören i skottlinjen när man ändrar måltavlan i höjdled.

SKELLEFTEÅ

Skellefteå Brukshundklubb har fått stöd med 4 904 000 kr för Nybyggnation av en inomhuslokal för hundverksamhet året om på fastigheten Vitberget 1:1, Skellefteå kommun

Projektet syftar till att anlägga en inomhushall för året-runt-verksamhet för hundaktiviteter. Föreningen vill skapa möjligheter till att utveckla nya verksamheter och aktiviteter för barn och ungdomar och deras hundar.

UDDEVALLA

Uddevalla Bangolfklubb har fått stöd med 2 276 000 kr för Nybyggnation av MOS-bana på Uddevalla Stadskärnan 1:176, Uddevalla Bohusgården 1:23

Projektets syfte är att få fler barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att börja med bangolf och ge dem förutsättningar för att kunna bedriva en långsiktig verksamhet. En tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard) som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf ska byggas. Det finns bangolf i Uddevalla idag men ingen MOS. Verksamheten kommer både att bestå av organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med Funktionsrätt Uddevalla.

UNNARYD

Unnaryds GoIF har fått stöd med 2 079 000 kr för Tillbyggnation Padelhall med två banor, Unnaryd 4:57, Hylte Kommun

Projektet syftar till att bygga en padelhall med två banor i anslutning till den befintliga idrottsanläggningen. Klubbens huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar under 25 år. Den befintliga hallen och nya padelhallen kommer att vara tillgänglighetsanpassade för att alla ska kunna delta.

VÄRNAMO

Finnvedens Slalomklubb har fått stöd med 1 755 000 kr för Byggnation av downhillbana och kabelbana vid Alandsrydsbacken på Västhorja 12:3 i Värnamo kommun

Syftet med projektet är att sommaranpassa Alandsrydsbacken och intilliggande område för att skapa nya aktiviteter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. I projektet ingår att bygga en kabelbana för vattensport i den damm som vintertid försörjer backen med vatten till konstsnötillverkningen. I kabelbanan dras åkarna fram på vattnet mellan två torn genom att hålla i en bygel som är fäst på en eldriven kabel. Föreningen ska även anlägga en downhillbana för mountainbike i slalombacken. Banan ska anpassas för att vara särskilt lämplig för barn och yngre tonåringar. De nya aktiviteterna kommer att bedrivas i både i spontan och organiserad form.

VÄXJÖ

Tingsryds Tennissällskap har fått stöd med 5 015 000 kr för Nybyggnation av tennishall

Projektet syftar till att bygga en tennishall med två banor i anslutning till den befintliga idrottsanläggningen. Klubbens huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar under 25 år. Den nya tennishallen kommer att vara tillgänglighetsanpassad för att alla ska kunna delta.

ÖREBRO

Örebro Travsällskap har fått stöd med 1 553 000 kr för Nybyggnation av körhall på fastighet Törsjö 2:41 i Örebro kommun

Projektets syfte är att kunna bedriva körning och monté på travhästar och ponnyer året runt i en säker och funktionell miljö för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Genom att bygga en körhall i anslutning till föreningens anläggning kan verksamheten bedrivas oberoende av väder och årstid. Nya målgrupper ska inkluderas via samarbete med föreningar och funktionshindersorganisationer i Örebro kommun. Verksamheten kommer att bedrivas både enskilt och i grupp. Prova-på-kurser, studiebesök och öppet hus ska också arrangeras för att locka fler till travsporten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2020-10-27.