Till innehållet

Lokalstöd oktober 2021

Lokalstöd oktober 2021

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BORRBY
Österlens Ridklubb får stöd med 4 016 000 kr för "Tillgänglighetsanpassning av ridanläggning på fastigheten Simrishamn Prästängen 2 i Simrishamns kommun. "

Projektet syftar till tillgänglighetsanpassa föreningens anläggning för att starta pararidning och terapiridning. I projektet ingår bland annat att göra anpassningar i ridhus med handikappanpassade omklädningsrum, toaletter och dusch samt bygga ramp vid ingång till ridhuset. Även en parkeringsplats med smidig av- och påstigning för målgruppen ska asfalteras. Verksamheten som kommer att startas görs i samarbete med RBU Skåne.

GLAVA
Hillringsbergs Idrottsförening får stöd med 3 948 000 kr för "Nybyggnation av asfalterad bana, utegym och balansbana på fastigheten Arvika Lövås 1:19 i Arvika kommun"

Syftet med projektet är att skapa nya aktiviteter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning i Glava. I projektet ingår att bygga ett utegym och balansbana samt anlägga en asfalterad bana med belysning för aktiviteter på hjul som till exempel rullskidor. Utegymmet, balansbanan och den asfalterade banan ska användas varje vecka i organiserad verksamhet, och utöver detta användas spontant. Prova-på-tillfällen kommer även att arrangeras.

HEDESUNDA
Hedesunda IF får stöd med 4 400 000 kr för "Nybyggnation av allaktivitetshus Rångsta 1:6"

Syftet med projektet är att utöka den nya ishallen med ett allaktivitetshus med umgängesytor, träningslokal och omklädningsrum anpassade för målgruppen barn och ungdomar. Föreningen vill särskilt satsa på verksamhet såsom konståkning, skridskoåkning och ishockey för tjejer. Nybyggnationen tillsammans med en nybyggnation av ishall skapar året-runt-verksamhet.

HILLERSTORP
Hillerstorps tennisklubb får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av allaktivitetshus på fastigheten Hillerstorp 4:196 i Gnosjö kommun "

Projektet syftar till att göra en tillbyggnation på föreningens befintliga tennishall för att utöka med ny verksamhet. Den nya lokalen kommer att bli ett allaktivitetshus där en rad olika verksamheter bedrivs. Det kommer att finnas padel, boule, bordtennis, gymnastik och mattcurling i olika delar av allaktivitetshuset. Utöver alla aktiviteter kommer det bli en social mötesplats över åldersgränserna för boende i Hillerstorp.

HÄLLEFORS
Hällefors Ishockeyklubb får stöd med 5 015 000 kr för "Nybyggnation av padelhall
- Hällefors"

Syftet med projektet är bygga en padelhall med fyra banor i Hällefors. Målgruppen är barn och ungdomar och målgruppen äldre över 65 år. Verksamheten kommer att bedrivas i samarbete med bland annat lokala pensionärsorganisationer. Ledarledd och organiserad träning ska erbjudas.

LINKÖPING
Linköpings Hundungdom får stöd med 494 000 kr för "Nybyggnation av klubbstuga på fastigheten Smedstad 1:4 i Linköpings kommun "

Syftet är att skapa en mötesplats dit barn och ungdomar kan vända sig för att utveckla sitt hundintresse oavsett om man har en egen hund eller inte. Genom att bygga en klubbstuga intill föreningens hundanläggning, kan klubben anordna utbildningar, temadagar, hundpysselkvällar, läger och andra aktiviteter. Verksamheten kommer att vara både spontan och organiserad. Föreningen ska marknadsföra sig via skolor för att nå ut till fler unga.

MARIESTAD
Torsö Bygdegårds och idrottsförening får stöd med 308 000 kr för "Nybyggnation av multiplan på fastigheten Fågelö 4:4 Torsö i Mariestads kommun "

Projektet syftar till att bygga om en äldre tennisplan till en multiplan för att kunna inrymma flera olika aktiviteter, på Torsö i Vänern. Multiplanen kommer framförallt att vara öppen för spontanidrott och erbjuda tennis, basket, innebandy och bollplank.

TROSA
Trosa Alpina Klubb får stöd med 4 067 000 kr för "Nybyggnation av utegym på fastigheten Kramfors Nordingrå Prästbord 1:136 i Kramfors kommun"

Syftet med projektet är att utveckla åretruntverksamhet i Trosabacken för barn och ungdomar. I projektet ingår att anlägga ett flertal downhilleder för cykling med olika svårighetsgrader, en ny barnbacke samt ett flackt barnområde för de allra yngsta. Branta partier i en befintlig nedfart ska också jämnas ut. En ny släplift ska installeras då det är viktigt för både barn och cyklister att farten kan regleras vid på- och avstigning. De nya delarna av anläggningen ska få belysning och ett konstsnösystem. I projektet ingår också byggnation av en klubbstuga med RWC och omklädningsrum för att föreningen ska kunna bedriva en fungerande verksamhet. Där ska barn och unga bland annat kunna värma sig, fika, ha teori och delta i andra föreningsaktiviteter. Anläggningen kommer både att användas spontant och för organiserad barn- och ungdomsträning i både alpin skidåkning och cykling.

VALSTA
Arbrå Hemslöjdsförening får stöd med 657 000 kr för "Tillgänglighetsanpassning av föreningslokal Bollnäs Hov 9:32 i Bollnäs kommun"

Projektets syfte är att bredda målgrupperna och utveckla verksamhetens utbud med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning och seniorer. I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa föreningens lokaler. Ny verksamhet som ska startas är korg- och näverslöjd, tygtryck och återbruk, där föreningen aktivt ska arbeta för att nå ut till målgrupperna. Lokalen kommer även att vara tillgänglig för dem som spontant vill komma och arbeta med sitt hantverk. Samarbete kommer att ske med bland annat pensionärs- och funktionshindersorganisationer samt studieförbund.

VEGBY
Vegby Sportklubb får stöd med 266 000 kr för "Nybyggnation av padelbana på Vegby 4:116 i Ulricehamn kommun"

Projektets syfte är att locka fler barn och ungdomar till klubben genom att bredda utbudet med padel. I projektet ingår att bygga en padelbana intill en befintlig tennisbana på klubbens egen mark. Verksamheten ska bedrivas i både organiserad och spontan form under april till oktober. Klubben kommer att arrangera prova-på-tillfällen med möjlighet att låna utrustning.

VILHELMINA
Vojmådalens Vänner får stöd med 3 451 000 kr för "Nybyggnation av cykelbanor på Vilhelmina Kittelfjäll 1:3, 1:61 "

Syftet med projektet är att bygga en tillgänglig cykelpark för barn och ungdomar i Kittelfjäll, Vilhelmina kommun. Parken ska innehålla en pumptrack, skillzone, flowtrail samt leder som är anpassade för barn och ungdomar. Parken kommer vara öppen för spontan cykling men också organiserade teknikkurser kommer anordnas.

VÄSTRA FRÖLUNDA
Långeberga Ridklubb får stöd med 2 517 000 kr för "Nybyggnation av klubbhus på fastighet Högsbo 757:332 i Göteborgs stad"

Projektets syfte är att bredda och utveckla föreningens verksamhet genom att inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning. I projektet ingår att bygga ett klubbhus med bland annat teori- och mötesrum, kök, kafé, dusch- och omklädningsrum och RWC. Föreningens befintliga lokal är en gammal begagnad barack som är utdömd och inte tillgänglighetsanpassad. Lokalen saknar hiss, RWC och omklädnings-/duschmöjligheter och ska rivas. Den nya verksamheten består av ridning för personer med funktionsnedsättning, hästskötsel samt teori och sociala aktiviteter i klubblokalen. Samarbete kommer att ske med kommunen och olika funktionshindersorganisationer.

ÅRJÄNG
Nordmarkens Travsällskap får stöd med 4 012 000 kr för "Nybyggnation av tillgänglighetsanpassat utbildningsstall på fastigheten Årjäng 4:52 i Årjängs kommun"

Syftet med projektet är att starta ny verksamhet för personer med funktionsnedsättning genom att bygga ett tillgänglighetsanpassat utbildningsstall. Stallbyggnaden ska även inrymma teorirum, omklädningsrum, dusch och RWC. Den nya verksamheten kommer att bestå av utbildningsaktiviteter, körning med travhästar, ridning och läger för personer med funktionsnedsättning, barn och ungdomar. Samarbete sker med lokala och regionala funktionshindersorganisationer.


Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2021-11-04.